RSS

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

18 ก.พ.

          การจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนนการกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์

หรือเป็นกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารจากทุกส่วนขององค์การในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติตามกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย

(1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์

(2) การนำไปปฏิบัติ

(3) การประเมินผล

หรือหมายถึง กระบวนการบริหาร 4 ขั้นตอน คือ

(1) การวิเคราะห์สถานการณ์

(2) การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ

(3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ

(4) การรักษา การควบคุมกลยุทธ์  โดย (3) และ (4) ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 18, 2012 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: